مقالات و یادداشت ها

لیست کامل مقالات و یادداشت های استاد درخشان

اقتصادنا و اقتصاد ما

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1396/1/19
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای مد‌ظله‌، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

The Origin and Limitations of Modern Mathematical Economics: A Historical Approach

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1396
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال نهم (2017)، شماره اول

دلالان تئوری وابستگی می‌گویند «ما نمی‌توانیم»

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1395/4/2
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای مد‌ظله‌، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش ها و راهکارها

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1394
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره چهارم، بهار 94، شماره 14

Control Theory and Economic Policy Optimization: The Origin, Achievements and the Fading Optimism from a Historical Standpoint

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1394
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال هفتم(2015)، شماره اول

بومی‌سازی عملیاتی و مبنایی در علم اقتصاد

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1394
منبع: کتاب مجموعه مقالات بومی سازی علوم انسانی در ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، صص 129ـ150

همایش بومی سازی علوم انسانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی در اسفند ماه سال 1387 برگزار شده و کتاب مجموعه مقالات این همایش نیز به کوشش احمد گل‌محمدی در سال 1394 به مرحله چاپ رسید. یکی از مقالات ارائه شده در این کتاب، مقاله آقای دکتر درخشان با عنوان «بومی‌سازی عملیاتی و مبنایی در علم اقتصاد» می‌باشد.

ادامه مطلب

Methodological Shortcomings in Classical Mathematical Economics: A Critical Examination of the Contributions of Cournot, Jevons and Walra

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1393
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی ایران،بهار و تابستان 1393، شماره 3

قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1393
منبع: دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی،سال ششم،بهار و تابستان 1393، شماره 12

A Critical Analysis of the Origin and Nature of Classical Mathematical Economics: Why Classical Economists Did Not Use Mathematics

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1393
منبع: دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی بین‌المللی مطالعات بازرگانی و توسعه، سال ششم (2014)، شماره اول

ویژگی¬هاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادي- تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1392
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره سوم، زمستان 1392، شماره9

زبان فارسی و تولید ملی

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: مسائل اقتصاد ایران
سال نگارش: 1391/8/28
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای مد‌ظله‌، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

بومیسازي اقتصادي و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهاي تطبیقی و مبنائی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های اقتصاد ایران،سال هفدهم، پاییز 1391، شماره 52

امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، سال بیست و یکم، پاییز 1391، شماره 64

Properties of Optimal Consumption under Liquidity Constraints: New Results by Control Theoretic Approach

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1391
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، بهار 1391، شماره 50

حمله‌ی اقتصادی دشمن، حقیقی است یا مجازی؟

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1390/9/29
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای مد‌ظله‌، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

Rational Expectations, the Lucas Critique and the Optimal Control of Macroeconomic Models: A Historical Analysis of Basic Developments in the 20th Century

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی
سال نگارش: 1390
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، بهار 1390، شماره 46

پیامدهای جنبش 99 درصدی

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1390
منبع: مجموعه مقالات همایش جنبش 99درصد، ابعاد، زمینه‌ها و پیامدها

ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1389
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، سال نوزدهم، زمستان 1389، شماره 57

توسعه پوشش هاي بیمه اي در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1389
منبع: ماهنامه تخصصی و بین‌المللی گستره انرژی، دی ماه 1389، شماره 45

اوپک و منافع ملی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1381
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، تابستان 1381، شماره 34

منافع ملی و سیاست های بهره برداری از منابع نفت و گاز

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1381
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، تابستان 1381، شماره 34

چشم انداز قیمت نفت خام، تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1381

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1380
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، پاییز 1380، شماره 31

ضمیمه: مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه 11 سپتامبر

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1380
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، تابستان و پاییز 1380، شماره 2

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: مسائل سیاسی ایران
سال نگارش: 1374
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پاییز و زمستان 1374، شماره 4 و 5

ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد اسلامی
سال نگارش: 1374
منبع: فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 1 و 2، پاییز و زمستان 1374

یک دیدگاه پیرامون حذف سوبسید فرآورده های نفتی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1373
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، آبان و آذر 1373، شماره 12