مقالات و یادداشت ها

لیست کامل مقالات و یادداشت های استاد درخشان

یک دیدگاه پیرامون حذف سوبسید فرآورده های نفتی

نوع: مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 1373
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، آبان و آذر 1373، شماره 12

نظام‌های اقتصادی

نوع: کتاب
موضوع: تاریخ اندیشه ها و نظام های اقتصادی
سال نگارش: 1363

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از مباحث اقتصادی و بحث‌های پیرامونی مرتبط با نظام‌های اقتصادی است که طی سال‌های 1362و 1363 تحت نظر استاد درخشان در حاشیه حضور ایشان در مجامع تخصصی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم تهیه و تنظیم و در دانشگاه‌های قم و تهران تدریس شده است.

ادامه مطلب

وابستگی اقتصاد به نفت: منشاء، پیامدها و راهکارها

نوع: مقاله و یادداشت در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات
موضوع: اقتصاد انرژی (نفت و گاز)
سال نگارش: 0

یادداشتی از دکتر درخشان با عنوان «وابستگی اقتصاد به نفت:  منشاء، پیامدها و راهکارها»

ادامه مطلب